Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna 2021-08-24T07:16:26+00:00

Kurs kwalifikacji wstępnej

Kurs przeznaczony dla osób, które nie ukończyły:
• 21 roku życia w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
• 24 roku życia w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Informacje o kursie

Czas trwania: 280 godzin

Wymagania wstępne od uczestników szkolenia:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy
  • badanie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy

Uwaga!
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii C, C+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej przewóz rzeczy.
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii D, D+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej przewóz osób.

Przebieg kursu:
Kurs składa się z części teoretycznej (e-learning), zajęć praktycznych oraz szkolenia na płycie poślizgowej Automobilklubu Warszawskiego (zapewniamy dojazd na płytę poślizgową). Po odbytym kursie, uczestnik kursu zgłaszany jest na egzamin, który odbywa się w naszej sali wykładowej w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Egzamin składa się z 2 częściowego testu: część podstawowa (20 pytań, z czego co najmniej na 16 pytań należy udzielić poprawnej odpowiedzi) oraz część specjalistyczna (10 pytań z czego co najmniej na 5 pytań należy udzielić poprawną odpowiedź).

Link do pobrania testów:

https://drive.google.com/file/d/1nqOTR0jMbC5kv6NNw8rCnx0p97sJuuc2/view?usp=sharing

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły:
• 21 roku życia w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
• 24 roku życia w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Informacje o kursie

Czas trwania: 140 godzin

Wymagania wstępne od uczestników szkolenia:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy
  • badanie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy

Uwaga!
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii C, C+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy.
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii D, D+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz osób.

Przebieg kursu:
Kurs składa się z części teoretycznej (e-learning), zajęć praktycznych oraz szkolenia na płycie poślizgowej Automobilklubu Warszawskiego (zapewniamy dojazd na płytę poślizgową). Po odbytym kursie, uczestnik kursu zgłaszany jest na egzamin, który odbywa się w naszej sali wykładowej w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Egzamin składa się z 2 częściowego testu: część podstawowa (20 pytań, z czego co najmniej na 16 pytań należy udzielić poprawnej odpowiedzi) oraz część specjalistyczna (10 pytań z czego co najmniej na 5 pytań należy udzielić poprawną odpowiedź).

Link do pobrania testów:

https://drive.google.com/file/d/1nqOTR0jMbC5kv6NNw8rCnx0p97sJuuc2/view?usp=sharing

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły:
• 21 roku życia w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E) i posiadają już kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób (D, D+E)
• 24 roku życia w przypadku przewozu osób (D, D+E) i posiadają już kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy (C, C+E)

Informacje o kursie

Czas trwania: 35 godzin

Wymagania wstępne od uczestników szkolenia:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy
  • badanie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy

Uwaga!
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii C, C+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej przewóz rzeczy.
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii D, D+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej przewóz osób.

Przebieg kursu:
Kurs składa się z części teoretycznej (e-learning) oraz zajęć praktycznych Po odbytym kursie, uczestnik kursu zgłaszany jest na egzamin, który odbywa się w naszej sali wykładowej w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu 10 pytań z czego co najmniej na 5 pytań należy udzielić poprawną odpowiedź.

Link do pobrania testów:

https://drive.google.com/file/d/1nqOTR0jMbC5kv6NNw8rCnx0p97sJuuc2/view?usp=sharing

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej

Kurs przeznaczony dla osób, które nie ukończyły:
• 24 roku życia w przypadku przewozu osób (D, D+E) i posiadają już kwalifikacje wstępną w zakresie przewozu rzeczy (C, C+E)

Informacje o kursie

Czas trwania: 70 godzin

Wymagania wstępne od uczestników szkolenia:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy
  • badanie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy

Uwaga!
Nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii D, D+E aby brać udział w kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przewóz osób.

Przebieg kursu:
Kurs składa się z części teoretycznej (e-learning) oraz zajęć praktycznych Po odbytym kursie, uczestnik kursu zgłaszany jest na egzamin, który odbywa się w naszej sali wykładowej w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu 10 pytań z czego co najmniej na 5 pytań należy udzielić poprawną odpowiedź.

Link do pobrania testów:

https://drive.google.com/file/d/1nqOTR0jMbC5kv6NNw8rCnx0p97sJuuc2/view?usp=sharing