Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych) 2018-03-26T11:40:56+02:00

Ukończenie kursu operatora wózka jezdniowego w OSK Auto Nauka uprawnia do kierowania wszystkimi typami wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych. Szkolenie obejmuje również bezpieczną wymianę butli gazowej w wózku

Minimalny wiek: 18 lat

Przebieg szkolenia:
Szkolenie składa się z dwóch części: część teoretyczna oraz część praktyczna. Każdy kandydat dostaje w ramach kursu materiały pomocnicze, m.in. podręczniki, prezentacje multimedialne na płytach CD. Część teoretyczna trwa 48 godzin.

Na wykładach są poruszane tematy takie jak:
• typy stosowanych wózków jezdniowych
• budowa wózków
• czynności operatora przed i po pracy
• czynności operatora w trakcie pracy
• wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
• wiadomości z zakresu BHP
• wiadomości o dozorze technicznym
• bezpieczna wymiana butli gazowej

Część praktyczna trwa 19 godzin i odbywa się na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec 125. Szkolenie jest przeprowadzane na wózku widłowym marki STILL R70. Kurs kończy się egzaminem końcowym, po którym uzyskuje się tytuł kierowcy-operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym.