Kategoria B

Kategoria B 2021-08-24T07:08:18+00:00

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łącznie dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250kg,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Pojazd szkoleniowy

Toyota Yaris

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B

18 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia)

Kurs obejmuje

30 godzin zajęć teoretycznych
30 godzin zajęć praktycznych
materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

  1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
  2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
  3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
  4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
  5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).

Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne zazwyczaj rozpoczynają się pod siedzibą firmy przy ulicy Gminnej 25B, jednak istnieje możliwość umówienia się z instruktorem na rozpoczęcie zajęć w dowolnym miejscu (np. miejsce pracy, szkoła) na terenie miasta Zamość.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Galeria pojazdów szkoleniowych

Do pobrania