Kategoria AM, A1, A2, A

Kategoria AM, A1, A2, A 2021-08-24T07:13:16+02:00

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2
motocyklem

Pojazd szkoleniowy:

Suzuki Gladius 650 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A:

20 lat: jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
24 lata: jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

Kurs obejmuje:

 30 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).

Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Pojazd szkoleniowy:

Honda CBF 125 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A1:

16 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia)

Kurs obejmuje:

 30 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).
Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1,
 motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
 motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Pojazd szkoleniowy:

Suzuki Gladius 650 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A2:

18 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia)

Kurs obejmuje:

 30 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).
Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).
czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Pojazd szkoleniowy:

Romet Router WS50 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM:

14 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia)

Kurs obejmuje:

 5 godzin zajęć teoretycznych
 5 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).
Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2
motocyklem

Pojazd szkoleniowy:

Suzuki Gladius 650 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A:

20 lat: jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
24 lata: jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

Kurs obejmuje:

 30 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).

Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Pojazd szkoleniowy:

Honda CBF 125 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A1:

16 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia)

Kurs obejmuje:

 30 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).
Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1,
 motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
 motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Pojazd szkoleniowy:

Suzuki Gladius 650 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A2:

16 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia)

Kurs obejmuje:

 30 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).
Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).
czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Pojazd szkoleniowy:

Romet Router WS50 – identyczny jak ten, na którym jest przeprowadzany egzamin państwowy

Minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM:

14 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia)

Kurs obejmuje:

 5 godzin zajęć teoretycznych
 5 godzin zajęć praktycznych
 materiały szkoleniowe (indywidualny login i hasło z dostępem do oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych)
 badania lekarskie

Aby zapisać się na kurs:

 1. Zrób badanie lekarskie u lekarza mającego uprawnienia do badania kierowców.
 2. Wykonaj zdjęcie do prawa jazdy (wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm)
 3. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, uzyskaj pisemną zgodę od rodziców (opiekunów) na udział w kursie prawa jazdy.
 4. W Urzędzie Miasta lub Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania, złóż zgromadzone dokumenty, wypełnij wniosek, a w zamian otrzymasz PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 5. Posiadając PKK odwiedź nasze biuro w celu uzgodnienia terminów szkoleń.

Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie szkoły jazdy w Zamościu, przy ulicy Gminnej 25B. Terminy zajęć teoretycznych są podawane na pierwszych zajęciach (około 3 spotkań tygodniowo w dniach między poniedziałkiem a piątkiem).
Zajęcia praktyczne prowadzimy w godzinach 7.00-20.00 na placu manewrowym w miejscowości Sitaniec Błonie 125 oraz w ruchu miejskim w Zamościu i poza obszarem zabudowanym. Termin zajęć jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu jest możliwość dostosowania terminów zajęć pod plan dnia kursanta. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Istnieje możliwość dowiezienia kursanta na plac manewrowy, spod naszego biura.

Link do pobrania materiałów szkoleniowych:

 

https://drive.google.com/file/d/1tT7EsFKz_zfQOzn67CRDfo7WQ-NMgtUn/view?usp=sharing

Galeria pojazdów szkoleniowych

Do pobrania