Kursy finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Nauka od wielu lat współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, dlatego jeżeli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie?

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi rekrutację kandydatów na bezpłatne szkolenia zawodowe w branżach:

I. Transportowej

Postaw na swój rozwój i zostań kierowcą zawodowym

– Prawo jazdy kat. C z egzaminem;
– Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem;
– Prawo jazdy kat. D na podbudowie prawa jazdy kat. B lub kat. C
z egzaminem;
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C,
C+E lub kat. D;
– Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR);
– Operator żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS).

II. Budowlanej:

Nowy zawód – nowy początek

– Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem
czeladniczym;
– Monter instalacji urządzeń sanitarnych (hydraulik) z egzaminem
czeladniczym;
– Blacharz-dekarz z egzaminem czeladniczym;
– Monter urządzeń energii odnawialnej z uprawnieniami SEP;
– Monter ociepleń budynków;

– Brukarz z uprawnieniami do obsługi średniego sprzętu drogowego
z egzaminem czeladniczym;
– Operator koparko-ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej,
operator ładowarki jednonaczyniowej.

III. Gastronomicznej:

Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy

– Kucharz z egzaminem czeladniczym;
– Piekarz z egzaminem czeladniczym;
– Cukiernik z egzaminem czeladniczym;
– Barman – kelner z egzaminem czeladniczym.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektów:
– Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość
i powiecie zamojskim (V);
– „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI”

Każdy uczestnik szkolenia uzyska nowe kwalifikacje zawodowe, otrzyma
stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia oraz refundację
kosztów dojazdu na szkolenie.

Informacji o możliwościach

uczestniczenia w szkoleniu udzielają:

DORADCY KLIENTA

2020-02-25T11:26:41+01:00 21 lutego 2020|