Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów 2018-03-26T11:37:34+00:00

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Nauka jako jedyna szkoła nauki jazdy w Zamościu i okolicy spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do organizowania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami każdy instruktor nauki jazdy ma obowiązek uczestniczenia w warsztatach.

Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej:

1)  Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących przedmiotów:
a) „Psychologia” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
b) „Metodyka nauczania” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
c) „Prawo o ruchu drogowym” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
d) „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
e) „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
f) „Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców” – 1 godzina zajęć teoretycznych;

2) Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej 2 godziny zajęć teoretycznych;

3) Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej 2 godziny zajęć teoretycznych.

Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

1) Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej 1 godzina zajęć praktycznych;

2) Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej 1 godzina zajęć praktycznych;

3) Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej 2 godziny zajęć praktycznych

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia należy złożyć do 7 stycznia każdego roku staroście, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy.