Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe 2018-06-08T16:27:56+00:00

Kurs przeznaczony dla osób, które:

  • uzyskały prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2010 roku lub
  • uzyskały prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 roku lub
  • ostatni raz brały udział w szkoleniu okresowym 5 lat temu lub
  • od zdania egzaminu z kwalifikacji wstępnej (przewóz rzeczy lub osób) minęło 5 lat

Czas trwania: 35 godzin

Wymagania wstępne od uczestników szkolenia:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy
  • badanie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie kierowcy

Przebieg kursu:
Kurs składa się wyłącznie z części teoretycznej. Kurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania komputerowego (e-learning). Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego.