Kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2018-03-26T11:40:34+00:00

Wymagania wstępne

 • posiadanie co najmniej 2 lata prawo jazdy kateogrii A, B(w przypadku kandydatów na instruktorów w zakresie kategorii A, B)
 • posiadanie uprawnień instruktorskich kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz prawa jazdy kat. B+E, C, C+E, D minimum 1 rok ( w przypadku kandydatów na instruktorów odpowiednio w zakresie kategorii B+E, C, C+E, D)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie instruktora nauki jazdy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie instruktora nauki jazdy
 • kopia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub wykroczenie zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami rozdział 6 Art.33 punkt 8 podpunkt a do f.

Czas trwania:

Kategoria B – 130 godzin zajęć teoretycznych, 85 godzin zajęć praktycznych (kurs podstawowy)
Kategoria A – 130 godzin zajęć teoretycznych, 65 godzin zajęć praktycznych (kurs podstawowy)
Kategoria A – 6 godzin zajęć teoretycznych, 65 godzin zajęć praktycznych (kurs uzupełniający)
Kategoria C – 6 godzin zajęć teoretycznych, 85 godzin zajęć praktycznych (kurs uzupełniający)
Kategoria C+E – 6 godzin zajęć teoretycznych, 70 godzin zajęć praktycznych (kurs uzupełniający)
Kategoria D – 6 godzin zajęć teoretycznych, 80 godzin zajęć praktycznych (kurs uzupełniający)

Kurs uzupełniający jest dedykowany dla osób posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B.

Podczas szkolenia poruszane są następujące tematy:

 • psychologia
 • metodyka nauczania
 • prawo o ruchu drogowym
 • technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
 • technika i taktyka jazdy
 • praktyka instruktorska

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy przy ulicy Gminnej 25B w Zamościu. Praktyki przeprowadzane są pod opieką instruktorów nauki jazdy z wieloletnim stażem. Zajęcia z techniki i taktyki jazdy odbywają się w Automobilklubie Warszawskim.