Kursy prawa jazdy finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Nauka od wielu lat współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, dlatego jeżeli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie?

Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu sfinansuje:

  • koszty szkolenia,
  • koszty badań lekarskich niezbędnych do podjęcia kształcenia.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

  • nowe kwalifikacje zawodowe,

  • stypendium szkoleniowe,

  • koszty dojazdu.

Powyższe szkolenia realizowane będą w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość  i powiecie zamojskim (IV)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Charakterystyka osób, które mogą ubiegać się o skierowanie na w/w szkolenia:

Osoby bezrobotne do 30 roku życia, którym ustalono II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Szkolenia będą realizowane w trybie indywidualnym

Należy wówczas złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie i uzasadnić celowość szkolenia oraz dołączyć uprawdopodobnienie zatrudnienia.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Sidor; Edyta Zielińska, tel. 84 638-33-61.

2019-04-15T12:16:32+00:00 15 kwietnia 2019|